JAGTENS MANGE MULIGHEDER

I Danmark er der jagttid på en lang række forskellige pattedyr og fuglearter. Vi har mulighed for at gå på bukkejagt i to sommermåneder og på en masse varierende arter fra den 1. september til den 31. januar.

Jagtformer: September – Andejagt

Årets gang i den danske jagt. I denne video serie vil vi tage dig med igennem nogle danske jagtformer som er aktuelle lige nu. Nu er vi nået til en af de mest sociale jagtformer, der findes. Andejagt. Andejagt handler om at gå på jagt sammen, og hygge sig med hinanden omkring jagten. Der er flere typer af andejagt, som du kan høre mere om her, og du kan også komme med os på jagt.

Jagtformer: Maj – Bukkejagt

Årets gang i den danske jagt. I denne video serie vil vi tage dig med igennem nogle danske jagtformer som er aktuelle lige nu. Nu er vi nået til en af de mest populære jagtformer der overhovedet findes. Bukkejagt! Jægere elsker bukkejagt. Det er en spændende og udfordrende jagtform hvor man er ude alene og pürsch rundt eller sidder i et tårn og venter på en buk.

JAGTFORMER: April – Rågeregulering

Årets gang i den danske jagt. I denne videoserie vil vi tage dig med igennem nogle danske jagtformer som er aktuelle lige nu. Vi starter ud med rågeregulering.

Nyjægere på harejagt

De senere år har jeg arrangeret nyjægerjagt på harer. Det kræver jo, at der er nogle harer, og heldigvis ligger min jagt på Lolland, og her er der masser af harer. En dag i bukkejagten talte jeg 20 af dem på en enkelt stor mark, så vi har en hel del harer. Om de så også havde tænkt sig at være der, var et godt spørgsmål, som dagens jagt ville afsløre.

Rågeregulering – den perfekte start for en nyjæger

De senere år har jeg haft nyjægere med på jagt, hvor Adam er den seneste. Han er 40 år gammel og har nærmest ingen jagterfaring, og derfor er det godt at starte med en jagtform, som er til at kontrollere. Her kan regulering af rågeunger noget helt særligt.

Ny jagtform – Motorbådsjagt

Motorbådsjagt - hvad er det så?

Ja, det var nærmest det spørgsmål jeg havde stillet mig selv, da jeg havde kastet mig ud i endnu et nyt forsøg med en for mig ukendt jagtform. Det viste sig nu hurtigt, at det var en både spændende men også vanskelig jagtform, hvor viden og erfaring, som altid var afgørende for et godt resultat. Mit kendskab til jagtformen begrænsede sig til de sjældne artikler, som forekom i forskellige jagtblade, samt de enkelte filmsekvenser, som sjældent kom på tv. Det betød, at jeg faktisk nærmest ikke kendte noget til det. Det var nok noget med, at man i en motorbåd, sejlede så tæt på fuglene og så skød dem, og var det så svært? Men jeg skulle blive meget, endog meget klogere.