Ny jæger, ny hund

af Niels Egelund Faddersbøll
foto: Anna Pozzi samt Helga Miller, Julia Zara, Kim Miller og Ksenia
Raykova/Shutterstock

I samarbejde med

© Shutterstock – Ksenia Raykova

Det er svært at vælge sin første jagthund. Niels Faddersbøll giver her råd om faldgruber, valget af jagthund, jagtformer og træningsmuligheder.

Jeg tror roligt, at jeg kan sige, at gennem tiden er de fleste jagthunde blevet valgt ud fra de hunde, som jagtkammeraterne har.

Det kan jo være udmærket, forudsat at jagtkammeraterne har hunde, som passer til jagtformen, og disse hunde øvrigt passer til dine behov og forhold i dagligdagen. Men ofte er der måske tale om jægere, som bare altid har haft den race og ingen andre. De sværger måske indædt til lige netop den hund, selvom en anden race havde været bedre til den jagt, de udøver, og selvom en anden race måske var nemmere at træne.

Så som ny jæger bør du tænke dig godt om. Det er dig, der skal træne og jage med hunden i de næste 10-14 år, og derfor skal beslutningen være rigtig. En jagthund er ens bedste ven og jagtkammerat. Den rigtige hund, som bliver trænet ordentligt, vil ikke bare være praktisk at have med på jagt – den vil højne hele din jagtoplevelse.

© Shutterstock – Helga Miller

Smag og behag

Det kan være meget godt at gå efter sin smag, når man køber tøj, møbler eller ny bil. Selvfølgelig skal du også kunne lide den race, du vælger at gå på jagt med. Men husk ikke bare at købe jagt- hund efter, hvordan den ser ud.

Det her kan ikke siges for tit: Køb kun renav- lede jagthunderacer, og køb kun racer, som har bevist, at de for det første er dygtige jagthunde, og at de for det andet er til at træne for den al- mindelige jæger.

Når du som ny jæger har besluttet dig for en race, så køb af en opdrætter, som er kendt for at opdrætte gode jagthunde: Opdrætteren skal selv være aktiv med at træne og jage med sine hunde.

Besøg opdrætteren, og se de voksne hunde. Sørg for at se dem arbejde, og se, om det passer til din jagt.

Lad dig ikke vildlede af smarte salgstaler.

Nogle opdrættere har sværere ved at sælge de- res hvalpe end andre, og måske vil de forsøge at ’oversælge’ deres hvalpe. ”Hvalpen er nem at have, den kræver næsten ingen træning eller motion, og den spiser ikke meget og fælder aldrig,” kan man høre nogle sige.

Som opdrætter gennem 37 år og kan jeg ærligt sige, at jeg af og til anbefaler hvalpekøbere at købe en anden race, som passer dem bedre end den, de først har tænkt på at købe.

Stil krav

Sørg for at stille store krav til jagtegenskaberne og tilsvarende store krav til forældredyrenes temperament.

Når man avler jagthunde, kan man sige, at af- stamning er alting. Det skal forstås på den måde, at træningen kan udvikle de evner, som hvalpen har, men ikke forbedre dem. Så hunde, der er av- let med god jagtafstamning, vil helt enkelt have bedre egenskaber end hunde, der ikke er.

Den nye hvalp skal ikke bare kunne trænes og bruges på jagt – den skal også kunne fungere so- cialt i hverdagen, så gå efter det bedste. Når du ser både hvalpene – og især på de voksne foræld- redyr – så skal du kunne lide, hvad du ser. Du skal føle, at sådan en hund må du simpelthen eje.

Det kan godt være, at du skal køre lidt længere efter hvalpen, og at den koster lidt mere, men det er pengene værd i sidste ende.

FÅ JAGT, VILDT OG VÅBEN LEVERET TIL POSTKASSEN HVER MÅNED

Hvem skal vælge?

Det er dig som ny jæger, der skal vælge, hvilken race der skal være din nye jagthund. Man må i denne sammenhæng konstatere, at der desværre er en stigende tendens til, at alle beslutninger i en familie kræver, at man går i plenum, og at alle har noget at skulle have sagt.

Som opdrætter er det beskæmmende at se en ung jæger, som har truffet den rigtige beslutning med hensyn til valg af jagthund, men som bliver kørt over af sin partner, der hellere vil have en anden størrelse eller en anden farve hund.

Hvis der er børn i familien, så tag dem ikke med ud for at vælge hvalpen. Det duer ikke at vælge hvalp på den måde. Men tag dog gerne børnene med ud og se hvalpene, så længe det ikke drejer sig om den egentlige udvælgelse.

Som opdrætter har jeg selv i mange år givet hvalpekøberne mulighed for, at de kunne fortælle mig, hvilken type hvalp de var ude efter. På den måde har jeg og min hustru, som begge er sam- men med hvalpene hele tiden, kunne anbefale en bestemt hvalp, som passer til hvalpekøberens øn- sker. Det giver simpelthen et bedre resultat.

Prøv på ikke at lade beslutningen gå op i farver og aftegning på hvalpen, men vær seriøs omkring valget. Det er også vigtigt, at man ikke vælger for tidligt. Husk at hvalpenes personlighed formes først ved 5-6 ugers-alderen.

Jagtform

I forhold til valg af hund er det vigtigt at skelne mellem jagende hunde, som er avlet til at jage før skuddet og derefter apportere det skudte vildt, og de rene apporterende racer, som kun er avlet til apportering. De jagende hunde har et større ar- bejdsområde, men også mere vildtbegær og kræ- ver derfor mere og bedre træning.

I virkelighedens verden bliver alle hunde dog brugt til det meste. Mine egne spaniels kan sag- tens fint sidde på post på en stor jagt og være ro- lige som en labrador. Der er jo ingen, der har fortalt dem, at de ikke kan.

På samme måde forholder det sig med stående hunde, og mange jægere driver da også med deres retrievere på jagt. Men det er nemmere at købe en hvalp, hvis avlen tager sigte på den jagtform, du selv dyrker.

© Shutterstock – Anna Pozzi

Forskellige jagtterræner

Det kan ikke nytte at købe en stort-gående hund, hvis du har jagt på arealer med et tæt terræn. Her bør du købe en spaniel, som netop er skabt til den jagtform: Den er hårdtgående i alt slags ter- ræn, søger kort under bøssen og er en fremra- gende apportør.

Hvis du er en ivrig andejæger eller i det hele taget jager i vådområder og måske på søterrito- riet, skal du have en hund, som har hårlag/pels til at holde varmen i det kolde vand. Her er retrieve- ren det helt perfekte valg: Den har stor vandpassion, og specielt labrador-retrieveren har en dobbeltpels, også kaldet odderpels, som gør den modstandsdygtig over for koldt vand.
Har du jagtterræn med store åbne vidder, så er den stående hund det oplagte valg. Den kan virkelig komme ud over noget terræn, og den kan nagle vildtet – tage stand for det – så du kan gå op til hunden og lade den rejse fuglen, så du får en skudchance.

Fællesjagter

I dag er mange jægere medlem af et jagtkonsor- tium. Det er en konstruktion, hvor mange er gået sammen om at leje en stor jagt, sætte vildt ud og sørge for pasning med mere.

Som oftest er det ikke en jagtform, der ligner det, de fleste jagthunde oprindelig er avlet til. Kun retrieverne er specifikt avlet til selskabsjagt, hvor de roligt kan sidde på post og apportere det skudte vildt. Men andre racer kan selvfølgelig trænes til at fungere på selskabsjagt.

Som ny jæger skal du være opmærksom på, at der på de store jagter tit er meget vildt, meget rå- ben og i hele taget en stemning, som godt kan være overvældende for en ung hund. Så for alle jagthunderacer gælder det, at store jagter ikke er det ideelle for den unge hund: Den første jagtsæ- son bør være på mindre vildtrige terræner og helst kun med dig og måske en enkelt jæger mere.

Rådgivning

Når du som ny jæger skal købe din første hund, er det sikkert som amen i kirken, at alle dine jagtkammerater har gode råd om, hvilken hunde- race du skal vælge. Her gælder det om, at sortere i informationsstrømmen.

Det samme gælder for de sociale medier. Spør- ger du om noget her, vil der komme utallige for- slag og meninger som stritter i alle retninger.

Danmark er et land med mange jægere og mange hunde. Men det er ikke et land, hvor jæ- gerne har en kultur for at jage med kvalitets- hunde, som også er veltrænede.

Alt for mange jægere køber en hund, giver den lidt nødtørftig træning, hvorefter de tager den med på jagt og slipper den. det duer ikke.

Den slags jægere og jagthundeejere skal man som ny jæger ikke lytte til. Heldigvis er der en positiv tendens blandt nye jægere i dag. De vil ofte have mere ud af jagten og har ambitioner om ikke bare at købe en jagthund, men derimod om at vælge den rigtige hund og træne den, Og de medbringer først hunden, når den er klar til at begå sig på jagten.

Det er netop samarbejdet mellem jæger og hund, som gør jagten til en totaloplevelse.

Det er en på alle måder en dejlig udvikling, som i positiv forstand bringer os lidt tilbage til fortiden, hvor jægeren gik ’rigtigt’ på jagt med sin egen hund.

© Shutterstock – Kim Miller Media

Træning

Når den nye hvalp er kommet hjem til dig, sin nye ejer, så melder spørgsmålet om træning sig. Også her er der grund til, at du tænker dig om.

Det er desværre blevet sådan at mange nye hun- deejere ikke kan have hvalpen, uden at den fra starten er tilmeldt til diverse kurser og seminarer. Jeg bliver nødt til at understrege, at det er helt for- kert: En lille ny hvalp har brug for at falde til i sin familie og at lære sit nye hjem og ejere at kende. Den har brug for en forsigtig tilvænning til en masse nye miljøer, trafik, bilkørsel og meget andet.

Så start med det og ikke andet de første par måneder: Det er jo bare en lille hvalp der lige er taget fra sin flok. At tage en lille hvalp ud på en træningsplads med mange hunde, hvor der bliver fløjtet og kommanderet kan være en overvæl- dende oplevelse for den. Resultatet vil ofte være, at den bliver utryg eller måske utålmodig, og at den giver sig til at sidde og pibe.

Når hvalpen skal til træning, skal det være hvalpetræning, hvor der kun er hvalpe. Det skal derudover være hos en dygtig træner, som forstår at tilrettelægge hvalpetræningen, så den er positiv og uden for meget ventetid.

Som ny jæger kan man tro, at jagthundetræ- ning, der er autoriseret af en forening eller af en specialklub, er en garanti for kvaliteten af trænin- gen. Men folk er jo forskellige i deres evner og tilgang til hundetræning, så undersøg mulighe- derne grundigt før du tilmeldr dig et kursus. Det kan være givet godt ud, at køre langt efter god træning.

1. LABRADOR RETRIEVER

2. ENGELSK SPRINGER SPANIEL

3. COCKER SPANIEL

4. RUHÅRET HØNSEHUND

5. KLEINER MÜNSTERLÆNDER

En tidsplan

Som ny jæger kan du have bruge for en vejledende tidsplan: Jeg plejer at tage hvalpene ind til hvalpetræning omkring 4-5 måneders-alderen. Derefter får de grundtræning mellem 8-12 må- neders-alderen, og endelig får de jagttræning mellem 12-18 måneders-alderen.

Denne oversigt er dog kun vejledende, og hvornår du skal træne din hund, afhænger på mange måder af dens modenhed og af dine evner som træner.

Alt for mange vælger at tage hunden med på jagt før den er klar til det. Og her gør man både sig selv, sine jagtkammerater og ikke mindst sin hund en bjørnetjeneste. Er hunden først sluppet og går af hænde, kan det ødelægge både jagtda- gen og hundens videre træning.

Nogle jægere vælger at tage den unge hund med i snor, for at den kan lære lidt på jagtdagen. Det er heller ikke ubetinget nogen god ide, da megen virak, vildt og skydning kan virke særdeles stressede på hunden og gøre den ophidset.

Vent med at tage hunden med til, at du er sik- ker på, at den er klar. Grundtræningen og lydig- heden skal være helt på plads, og du skal have fuld tillid til at den kan klare dagen. Det smitter med garanti af på hunden, hvis den kan mærke, at du er usikker på dens formåen.

Efterskrift

Jeg er imod den udbredte holdning, at man altid mislykkes med sin første jagthund. I over 40 år har jeg undervist, og i de sidste mange år har jeg arbej- det med enetimer i forhold til jagthundetræning og med træning af problemhunde. Jeg har således haft mange nye jagthundeejere til træning, som jeg har hjulpet til at få en god hund at gå på jagt med, selvom det var deres første hund.

Med grundig og fornuftig træning kan hunden komme med på jagt, når den er omkring to år gammel. Men det kommer an på den enkelte hund. For præcis som med børn, er nogle mere modne i en tidlig alder, mens andre bliver det me- get senere.

Der er et godt gammelt ordsprog, som siger: ”Du må beslutte dig for, om du vil have en køter i 9 år eller en god hund i 8 år.”

Dette blog opslag er lavet i samarbejde med Jagt, Vildt & Våben

JAGT, Vildt & Våben har eksisteret i over 15 år og er Danmarks førende jagtmagasin. De udkommer 12 gange om året, for der er meget at skrive om: De giver dig inspiration om alt lige fra bukkejagt i Danmark og kudu-jagt i Namibia til rensdyrjagt på Grønland, og laver uafhængige tests af jagtrifler, haglgeværer og jagtudstyr – ikke den slags, som i virkeligheden bare er skjult reklame.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bliv en del af vores Nyjæger Team

Vær den første til at høre om vores jagter, events, videoer, konkurrencer og tilbud til nyjægere!