SÅDAN BESTÅR DU HAGLPRØVEN

af Jakob Kamman
foto: Niels Busch og Malte Udsen

I samarbejde med

Jacob Kamman er nyuddannet flugtskydningsinstruktør og en ganske erfaren fuglejæger. Her beskriver han, hvordan man består prøven til haglvåben – og også hvad der kan gå galt.

Haglskydeprøven, som vi kender den i dag, blev standard tilbage i 2014. Jeg er heldigvis så gammel, at jeg ikke selv blev udsat for denne prøve, da jeg tog jagttegn for over 25 år siden, men jeg har dog stået foran det gule ventelinjeskilt med hamrende hjerte og rystende hænder.

Det foregik sidste år som en del af flugtskydningsinstruktøruddannelsen. Alle vi aspirerende instruktører skulle gennemføre prøven halvvejs igennem kurset ikke for nødvendigvis at bestå, men mere for, at vi alle havde været prøven igen- nem selv. Jeg tror, vi alle var en smule nervøse for selve eksamenen, som skulle foregå næste dag, men ingen af os var særlig bekymret for haglskydeprøven. Altså lige indtil vi stod der med knækket bøsse foran det gule skilt! Jeg blev helt åndsvagt nervøs, ikke fordi jeg ikke ved, hvordan jeg skal håndtere et haglvåben, og heller ikke fordi de tre slags duer (bag- højre- & venstre- duer) er så frygtindgydende. Det var simpelthen, fordi det var en slags eksamen eller prøve, og det var nok til at slå mig helt ud af kurs! Jeg har hørt mange nyjægere fortælle skrækhistorier om deres egen prøve – eller flere prøver, og de fleste dumpede, fordi de lavede dumme fejl, mest på grund af nervøsitet!

Lad os slå det fast med det samme: Haglskyde- prøven er ikke særlig svær eller kompliceret, hvis man kan holde hovedet koldt og koncentrere sig om, hvad der er vigtigt, nemlig sikker våbenbetje- ning og træfsikkerhed.

Lad os starte helt fra starten:

Inden man overhovedet triller ind på skydebanens parkeringsplads, skal man sikre sig, at man har styr på dokumentation, tilmeldelse og så videre. Man skal selv medbringe sin egen skyder og patroner, og det er vigtigt, at alle de krav, som Miljøministeriet har foreskrevet, er overholdt!

Prøvens forløb

Selve prøven består af tre standpladser. Én bagdueplads, én højredue plads og én venstreside plads. Ikke nødvendigvis i den rækkefølge.

Der bliver kastet op til 6 duer på hver standplads, og man skal kunne ramme to duer på hver plads. Man må bruge 18 patroner i alt, og så snart man har ramt to duer på en given standplads, stopper man og går videre i prøveforløbet. Altså, hvis man rammer de to første duer på en plads med to skud, kan man gå videre med de reste- rende patroner til overs.

Man må ikke bruge mere end de 18 patroner, og der bliver ikke kastet mere end 6 duer på hver plads.

Vigtigt!

Så snart man krydser ventelinjen, er prøven i gang, og den slutter ikke, før man passerer denne linje igen. Altså vil ens våbenbetjening og skydning blive bedømt under hele forløbet også ved eventuel opstået ventetid før en standplads. Det er naturligvis enormt vigtig at føre haglgeværet åbent og afladt, så længe man ikke står på standpladsen, og det er vigtigt, at man på intet tidspunkt peger med løbene i en vandret retning eller generelt udviser usikker våbenbetjening.

Fremme ved standpladsen skal man først ori- entere sig om pladsen og derefter kigge igennem løbene, inden man påbegynder ladningen af de to patroner.

Når våbnet er ladt, er det vigtigt ikke at røre ved aftrækker. Det betyder også, at man ikke kan håndtere løbsvælgeren, hvis denne er i forbindelse med sikringen. Når bøssen er ladt, indtager man sin klar position, hvor løbene igen ikke må være vandrette. Man melder derefter tydeligt ”Klar!” til den prøvesagkyndige, og først herefter må man afsikre våbnet og påbegynde sin montering af kolben.

Så snart man har affyret sit ene, eller begge skud, skal bøssen føres tilbage til kroppen på en måde, hvor løbene stadig peger opad. Derefter skal man sikre våbnet, og først herefter må man pege med løbene nedad for så at påbegynde afladningen.

Afladningen defineres af det øjeblik, hvor man rører ved toplukkernøglen, og denne må altså ikke berøres, før våbnet både er sikret, og løbene peger nedad!

FÅ JAGT, VILDT OG VÅBEN LEVERET TIL POSTKASSEN HVER MÅNED

Formålet med det hele

Der er to helt klart definerede formål med haglskydeprøven, nemlig at kunne påvise en vis form for træfsikkerhed, og så at man kan håndtere et haglgevær på en sikker og forsvarlig måde. Selve træfsikkerheden vender vi tilbage til, men med hensyn til sikkerheden og våbenhåndteringen er der et par tips, jeg vil give videre:

Det skal du vide

Der er enkelte tekniske punkter, man skal gøre sig helt klar, inden man skal til prøven, såsom ladning og afladning! Man kan lige så godt træne disse lidt firkantede og mekaniske bevægelser, mens man træner sine skydefærdigheder, for det er virkelig noget, mange aspiranter dumper på!

Før man har meldt klar og faktisk er klar, må man på intet tidspunkt røre hverken aftrækkeren, sikringen eller toplukkernøglen. Når man har afgivet skud, SKAL bøssen sikres, før afladningen påbegyndes!

Igen gælder det om at have styr på sine bevægelser, og hvis man ikke har øvet sig, så går det hurtigt galt, især i en presset eksamens situation!

Tørtræning er til enorm hjælp med dette, og få gerne en anden jæger, som kender til prøven, til at øve med dig. Gør det foran spejlet, i haven el- ler i stuen og gennemfør så hele prøven, som om du skyder 3-4 lerduer ved hver standplads.

Det er jo helt oplagt, at selve skydningen og træfsikkerheden også har stor betydning, og her er der kun én ting at gøre: Træning, træning og træning!

Før prøven

Skyd så mange lerduer som muligt og rigtig gerne på netop den bane, som din prøve skal foregå på. Jo flere lerduer du træner på, jo større sandsynlighed er der for, at du rent faktisk ram- mer på selve prøvedagen, hvor nerverne og ner- vøsiteten ofte sætter ind! Hvis du har mulighed for det, så vil jeg varmt anbefale at få lidt professionel instruktion fra en udannet instruktør. I hele landet findes der masser af dygtige instruktører, og mange af disse har nærmest specialiseret sig i at undervise de nye elever, som skal op til haglskydeprøven! Find en instruktør, som du stoler på, og som du svinger godt med, og så er det bare med at få skudt så mange skud, som du kan. Så snart træfsikkerheden er nogenlunde på plads, anbefaler jeg, at du gennemgår så mange prøvesi- tuationer, som du kan, gerne med instruktøren eller andre skytter for igen at få taget lidt af ner- vøsiteten for det ukendte, så du føler dig mere til rette til selve prøven.

Dumpet

Jeg kan lige så godt indrømme det med det samme, jeg dumpede til min egen haglskydeprøve sidste år! Det startede egentlig meget godt, og jeg tror, jeg ramte de første to bagduer i tre forsøg og med 4 patroner brugt.

Derefter gjaldt det venstreduen, og her ramte jeg den første due i første skud for derefter at misse de resterende 5…

Min nervøsitet tog over, og jeg begyndte at spekulere i, hvor mange patroner jeg havde brugt, og hvor mange jeg havde tilbage! Jeg begyndte at overtænke min skydning og havde enormt dårlig ”connection” med duerne…

Derudover begyndte jeg også at sløse på min våbenhåndtering og må indrømme at efter 25 års praktisk skydning i jagtsituationer så berørte jeg toplukkenøglen, inden løbene pegede nedad, og påbegyndte altså derved afladningen, inden våbnet var sikkert! Resultatet blev, at jeg måtte stoppe prøven efter den anden standplads, og min frustration var til at føle på… Jeg var frustreret over, at det udelukkende var min egen skyld og mine egne åndsvage nerver, som ødelagde det for mig!

Lad mig slå det fast igen: Haglskydeprøven er ikke svær at bestå, men mange dumper ved den hvert år! Der er til gengæld en super simpel løsning:

Træning, træning, træning og så stop op. Træk vejret, og hold hovedet koldt!

Knæk & Bræk!

• Al påkrævet dokumentation og identifikation.

• Haglgevær og flugtskydningspatroner. (Tag mindst 25 patroner med i tilfælde af klikkere!)

• Høreværn, skydebriller og eventuelt kasket.

• Det er ikke tilladt at anvende geværrem eller futteral, så lad det blive hjemme.

• Tag det roligt, husk din træning og slap af!

Dette blog opslag er lavet i samarbejde med Jagt, Vildt & Våben

JAGT, Vildt & Våben har eksisteret i over 15 år og er Danmarks førende jagtmagasin. De udkommer 12 gange om året, for der er meget at skrive om: De giver dig inspiration om alt lige fra bukkejagt i Danmark og kudu-jagt i Namibia til rensdyrjagt på Grønland, og laver uafhængige tests af jagtrifler, haglgeværer og jagtudstyr – ikke den slags, som i virkeligheden bare er skjult reklame.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bliv en del af vores Nyjæger Team

Vær den første til at høre om vores jagter, events, videoer, konkurrencer og tilbud til nyjægere!