Udenlandsk jagt for nye jæger

Tekst: Steen Andersen
Foto: Jan Buk, Mads D. Jessen, Steen Andersen samt Alexandre Bordet, Danilodjekovic, Cristian Gusa

I samarbejde med

Danske jægeres mest foretrukne udenlandske revirer ligger i Sverige, Polen, Tyskland og Skotland, prioriteret i netop denne rækkefølge. Og sådan har det faktisk været i mange årtier.

Over 80 procent af de jægere, der rejser, har deres jagtriffel med sig. Udenlandsk fuglejagt har aldrig været den helt store slagvare hos de danske jagtrejsebureauer, og det betyder, at det især er vildsvin, rå- bukke, kronhjorte og elge, som tiltrækker sig de danske riffeljægeres interesse.

Mens priser og udbud stort set har været konstant og stabilt i Europa, Canada, Alaska, Grønland, New Zealand, Asien og Sydamerika, er især Afrika blevet betydeligt billigere siden 1990’erne. Forklaringen er en ekspanderende og stærkt konkurrencebetonet jagtindustri, som på alle fronter har optimeret produkter og metoder, så man i dag kan købe en firedages jagtsafari til Sydafrika for under 10.000 kr., inklusive flyrejsen!

Det er blevet billigere og billigere at rejse til Afrika på jagt. Her er det jagt på eland og impala.

Jagtbranchen er i konstant udvikling, og der kommer hvert år helt nye tilbud på markedet, som henvender sig specifikt til den nye jæger. Det er således muligt at finde velarrangerede kurser i fuglejagt, vildtbehandling og jagtkøkkenet – fra tid til anden i et og samme forløb.

Samtidig tilbyder en række af landets førende jagtrejsebureauer og outfittere særlige nyjægerjagter, hvor man enten jager hundyr eller sekundære trofæer til stærkt reduceret pris, eller simpelthen tilbydes et helt traditionelt jagtarrangement, hvor man bare er sikker på at være sammen med ligesindede nye jægere.

Jagtrejsens anatomi

En jagtrejse er et eventyr, på den ene eller anden måde, og som rejsende jæger vokser man med opgaven og med oplevelserne.

Skal man være helt sikker på, at forventningerne til jagtrejsen bliver indfriet, må man være meget omhyggelig med at sætte sig nogle realistiske forventninger. Det gør man blandt andet ved at være ubønhørligt grundig i sit forarbejde, hvor man undersøger de enkelte destinationer og mu- ligheder, samtidig med at man sammenligner dem med lignende tilbud.

I samme åndedrag er det vigtigt at gøre sig klart, at mange af de traditioner og den etik, som vi betragter som en selvfølgelighed herhjemme, ikke nødvendigvis er den samme i udlandet. Skik følge eller land fly, kunne man sige.

Blandt de forhold, som fra tid til anden overrasker rejsende jægere de første gange, er, at jagten mange steder foregår i indhegnede områder, og at vildtet er opdrættet med jagt for øje.

Det kan også være noget af et chok at blive præsenteret for en jagtbil, der er forberedt til at skyde fra, og at det danske ønske om at bevæge sig frem mod vildtet til fods kun mødes med de lokales undrende hovedrysten.

I Skandinavien, visse steder i England og i Afrika er der sædvanligvis en fast pris på det enkelte dyr, mens der i den centrale del af Europa er tradition for, at det fældede dyrs pris er afhængig af trofæets størrelse. Hundyr og unge dyr afregnes til gengæld til en fast stykpris. Men der er omfattende undtagelser fra denne generelle beskrivelse.

Sidst, men ikke mindst, skal man gøre sig en vigtig detalje krystalklart: De fleste – ikke alle – men de fleste udenlandske jagter foregår under ledelse af en guide, som står ved siden af jægeren og udpeger de dyr, der kan fældes. Men selv om denne guide står lige der, så er det stadig skytten, der er ansvarlig for skuddet. Ansvarlig for det dyr, der ombringes, og for de skader, vedkommende eventuelt forvolder med et forkert skud.

Det vil aldrig blive accepteret som en undskyldning, at guiden sagde, at man kunne skyde. Også i denne situation er den enkelte jæger ansvarlig for alle sine handlinger – herunder også, hvis bukken viser sig at være et top-trofæ, som ikke blot afregnes til nogle få tusinde kroner, men ender med at koste 25.000 kr. Derfor er der stadig flere og flere jægere – især debutanter – som foretrækker arrangementer, hvor trofæbærende vildt fældes til faste priser.

Det er let og billigt at tage på småvildtsjagt i Norden, bl.a. jagt på ski i Sverige.
Udvalgte lande

I Sydafrika og delvist i Namibia foregår jagten under hegn. De kan være meget store på både 20.000 og 50.000 hektar, og de kan være helt ned til 200 hektar. Hvis det er en sag, som er afgørende for ens egen opfattelse af jagten, skal man spørge jagtudbyderen grundigt ud om disse forhold.

Polen er fortsat den udenlandske jagtdestination, som tiltrækker flest danske jægere. Det er antageligt mange tusinde, som hvert år tager til de store skove og vidtstrakte marker i dette skønne EU-land, hvor jagten næsten bare bliver bedre og bedre for hvert år, der går. Her kan man helt rutinemæssigt vælge mellem arrangementer, hvor vildtet afregnes til fast pris eller efter prisliste. Og så er der en klar tendens til, at de steder, hvor man afregner efter en gradueret skala, der forholder sig til trofæets størrelse, finder man også de stærkeste trofæer.

Over halvdelen af såvel de garvede som de nye jægeres jagtrejser går således til Polen, hvor den nye jæger får rigelig lejlighed til at afprøve sine færdigheder. Sædvanligvis under kyndig vejledning af en erfaren lokal guide, som i langt de fleste tilfælde har forståelse for, hvad netop en ny jæger har brug for i selve jagtsituationen.

Spanien er et traditionelt jagtland, som efterhånden står stærkt blandt de danske jægeres udenlandske destinationer. Og med god grund, for her finder man fremragende muligheder for at kombinere jagt med familie- og ferierejser. Samtidig er jagten så rig og varieret, at man kan pürsche kronvildt den ene dag, jage velflyvende fugle den næste, skyde til drevne vildsvin den tredje og fælde geder og mankefår den fjerde jagtdag.

Mange danske jægere rejser til Polen, som giver gode muligheder for blandt andet bukkejagt.
Dette blog opslag er lavet i samarbejde med Jagt, Vildt & Våben

JAGT, Vildt & Våben har eksisteret i over 15 år og er Danmarks førende jagtmagasin. De udkommer 12 gange om året, for der er meget at skrive om: De giver dig inspiration om alt lige fra bukkejagt i Danmark og kudu-jagt i Namibia til rensdyrjagt på Grønland, og laver uafhængige tests af jagtrifler, haglgeværer og jagtudstyr – ikke den slags, som i virkeligheden bare er skjult reklame.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bliv en del af vores Nyjæger Team

Vær den første til at høre om vores jagter, events, videoer, konkurrencer og tilbud til nyjægere!